България е обект на специална европейска процедура заради газовия проект „Южен поток”. Процедурата не е наказателна, а спомагателна и резултатите от нея ще определят евентуални следващи мерки от страна на Европейската комисия.

От ЕК са посочват, че причина за започване на процедурата са намеренията на правителството за промени в закона за енергетиката и че опитите даден газопровод или част от него да излезе извън обхвата на европейското енергийно законодателство представляват сериозен проблем.

Самата процедура, наречена “EUpilot”, е направляваща, има за цел да реши проблемите, свързани с прилагането на европейското законодателство и да подобри комуникацията между съответната страна и Европейската комисия.

Официалното писмо за започването на процедурата е било изпратено до българските власти още в средата на април. Процедурата предвижда 10 седмици за отговор от засегнатата държава и още 10 седмици, в които службите на комисията решават как да действат по съответния казус. В този случай България трябва да отговори между средата и края на юни, а решението и евентуалните мерки на Брюксел ще бъдат факт в кроя на август или началото на септември.

Говорителят на еврокомисаря Гюнтер Йотингер – Сабине Бергер е коментирала пред БНР, че може само да потвърди, че въпросната пилотна процедура е започнала и че тя не е наказателна. Комисията обаче няма практика да дава подробности на този етап от процеса, на който само задава въпроси към съответната страна.

Аналогична „пилотна процедура” Европейската комисия е започнала и заради плановете за отнемане на лицензите на трите електроразпределителни дружества. За нея важат същите правила и срокове. От Министерството на икономиката и енергетиката обмислят своето становище.

Министерство на икономиката и енергетиката (МИЕ) обаче заявява, че няма стартирала такава процедура, нито че са предприети стъпки за налагане на санкции. В ход е единствено стандартно запитване EU Pilot за събиране на информация относно готвени промени в Закона за енергетиката. МИЕ твърди, че нееднократно е информирало за диалога си с ЕК по темата.

Подобни стандартни запитвания са практика на ЕС, които не водят до санкции. В работата на Министерството вече е имало такива процедури - по време на управлението на ГЕРБ през юли 2011 г. относно изпълнение на националните цели по отношение на биогоривата, и от март 2013 г. по време на служебния кабинет относно напредъка в постигането на националните цели за енергийна ефективност, поясняват от ведомството.

„С проекта EU Pilot се цели по-добра комуникация и предварителен обмен на информация между службите на Европейската Комисия и органите на държавите членки. За пореден път нормалният диалог с ЕК се изкривява и употребява за политически цели, което в крайна сметка е вредно за България, а не за едно или друго правителство. Не трябва да пречим на проекта „Южен поток“, защото той не е проект само на България, но и за ЕС“, категоричен е министър Драгомир Стойнев.