Само през миналата година българите зад граница са изпратили у нас стотици милиони евро. По този показател България се нарежда на четвърто място в Европейския съюз, показват данни на Евростат.

През миналата година личните парични преводи от ЕС към трети държави са били за малко над 30 милиарда евро. В обратната посока – от трети държави към ЕС са преведени близо 10 милиарда евро. По-голямата част от тези преводи са на мигранти към родните им държави.

У нас са "влезли" 869 милиона евро. По голямата част - от страни от ЕС. 9 милиона са "излезли" от пределите на страната ни.

Преди нас в класацията са Полша, Португалия и Румъния с далеч по-големи преведени суми.

Парите, които през миналата година са постъпили у нас от емигранти, са повече отколкото от преки чуждестранни инвестиции. По данни на БНБ чуждестранните инвестиции са били за около 660 милиона евро.