Правителството взе решение в проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2018 г. да не бъдат включвани нови инвестиционни проекти, които да бъдат финансирани с държавни заеми и/или с издаване на държавни гаранции, съобщиха от „Дондуков” 1.

Става дума за проекти, за които в закон или решение на Министерския съвет не е определен по-специален ред и са регламентирани особеностите за тяхната реализация със заемен ресурс и/или с държавна гаранция.

Това ще осигури последователност при прилагането на мерките за подобряване на бюджетната позиция на фона на продължаващата фискална консолидация и за спазване на фискалните цели, предвидени в Средносрочната бюджетна прогноза за 2018-2020 г., става ясно от прессъобщението.

Подобно решение беше взето и преди година за Бюджет 2017.