Австрийските инвеститори отчитат подобрение на икономическата среда. Ниски данъци и ниски разходи за труд привличат австрийския бизнес в България.

Те обаче са притеснени от корупцията и лошата инфраструктура. Чуждият бизнес се оплаква и от това, че трудно намира служители.

За да се справи с липсата на квалифицирана работна ръка, а и на по-ниско квалифицирани работници, австрийският бизнес в България избира да си ги отгледа и да го обучи.

Австрийскито търговско представителство у нас заедно с техните компании вече от две години разработва програми за обучение на ученици.

Австрия е сред най-сериозните чужди инвеститори  България – тук са насочени над 4 милиарда евро.