Частни арбитражни съдилища масово осъждат граждани в полза на енергоразпределителните дружества и фирмите за събиране на дългове. Само от началото на тази година варненският съд например има над 440 подобни дела.

При това, оказва се, заседанията му не се провеждат в неговата сграда в центъра на града, а в наета зала в хотел. Освен това няма и регистър на делата.

От началото на тази година арбитражната клауза е включена в различни двустранни договори, които гражданите подписват с дружеството „Енерго Про”.

Повечето дела на компанията са срещу хора с отклонения в електромерите, но дори когато районният или окръжният съд се е произнесъл в полза на гражданина, арбитражният го осъжда и следва процедура с частен съдебен изпълнител.

Установено е, че „Енерго Про” няма загубено дело в арбитражния съд.

Според арбитъра Свилен Зайков имало и отхвърлени жалби – макар и само 4-5 от общо стотици. За адвокатите не е ясно кое решение е в сила – на държавния или на частния съд. Някои от тях разказват и как процедурата за завеждане на дела в арбитражния съд е със съкратени срокове.

Друга нередност е, че осъденият гражданин се задължава да плати за едно дело адвокатските разноски и на двете дружества на „Енерго Про” – „Продажби” и „Мрежи”, които са ищец по делото. Арбитри пък били адвокати на монополиста.

„Тези частни съдилища са бухалка в ръцете на силните на деня, а най-потърпевши са обикновените граждани”, коментира омбудсманът Мая Манолова, която беше на внезапна проверка във Варна.

Арбитражните съдилища не подлежат на никакъв контрол – нито на Министерството на правосъдието, нито на Комисията за енергийно и водно регулиране.

Именно затова предстои да се търсят законови промени.

Попитахме "Енерго про", колко заведени и колко спечелени дела има в Арбитражния съд и защо не разчита за правораздаване на Районния и Окръжния съд. Все още чакаме отговор.