Санкциите на ЕС спрямо лица и фирми от Руската федерация и контрамерките на Москва срещу вноса на продукти от общността не засягат българския износ. Това е изводът от анализ на Българската стопанска камара. Данните показват, че износът на България за Русия през годините нараства, но с доста по-бавни темпове в сравнение с останалите страни, с които търгуваме.

„Спадът в износа през последните 3-4 години се дължи на проблеми на руската икономика, а не е ефект от санкциите”, подчертава авторът Веселин Илиев. Според него българските фирми масово не са запознати с реалностите на руския пазар.

„Пазарните инструменти, където съществуват, са подчинени на непознати за нас причинно-следствени връзки (…). Сравнително лесно е да се мотивират местни контролни органи да пречат на едни и да помагат на други”, посочва директорът по външноикономическото сътрудничество в БСК.

По думите му все още у нас предприемачите не осъзнават, че в Русия конкуренцията е „свирепа” и вече не могат да продават нискокачествени стоки както е било по времето на СССР.

Илиев критикува и липсата на надеждна информация за руските изисквания и акредитирани лаборатории, променящите се митнически процедури, липсата на сертифицирани лаборатории и отсъствието на последователна българска политика по отношение на двустранната търговия („Една от възможните причини е във важността на Русия като партньор: там се изпращат бивши политици и кметове, но не и експерти”).

Според него и в най-добрите за българския износ години обемът на стоки, обект на рестрикции от руска страна, е бил 11-12 млн. евро при 5,2 млн. през 2016 г., като сумарните загуби надали надхвърлят 20 млн. евро. Косвени щети идват от това, че продукция от ЕС се отклонява към България и така поставя родното производство под допълнителен натиск.

Така през последните години се променя продуктовата структура на износа – вече се изнасят повече стоки с по-висока добавена стойност. Така с основен дял стават фармацията, машините и апаратите и електрониката и електротехниката. В същото време спадът при напитките е в пъти, а при вината – в десетки пъти.