След завършване на образованието си младите хора се изправят пред сериозното предизвикателство да си намерят първа работа, а в кризата намирането на работно място става все по-трудно. По данни на Евростат у нас 29% от хората до 25 години са безработни.

Статистиката показва, че в ЕС младежката безработица плавно расте. За една година броят на безработните до 25-годишна възраст е скочил с около процент.

За България през последната година нивото сравнително се запазва. В бюрата по труда са регистрирани 80 000 младежи. Днес част от тях получиха нетрадиционна алтернатива. В двора на Софийския университет 30 неправителствени организации агитираха младите хора да започна работа при тях.

Според организатора на събитието Любен Георгиев работата в НПО си заслужава, защото така позволява на младежите да развиват както личностните си качества, така дейност, полезна за обществото.

27-годишната Анелия разказа пред bTV, че първата си работа е намерила след месеци упорито търсене. Сега е готова да надгради професионалните си задачи и с такива в неправителствена организация. Тя е заинтригувана от стажовете в чужбина, които, по думите й, предлагат интересни предизвикателства.

Освен работа на доброволчески принцип, организациите съдействат за стаж в различни наши и чужди компании. Само някои от тях обаче предлагат заплащане. „Някои от международните компании с офис в България могат да си го позволят, има и други, които са малки и не могат да си го позволят,” обясни един от представителите на неправителствения сектор Ангел Келчев.

Тези, които не могат да си го позволят, прибягват до различни схеми и програми, които субсидират заетост. В бюрата по труда са заявени около 10 000 такива места.