Стокообменът между България и Сърбия възлиза на рекордните 1,075 млрд. евро, а ръстът, който се отчита през 2017 г. е 40%. Това съобщи заместник-министърът на икономиката Александър Манолев по време на българо-сръбски форум в Ниш, съобщиха от Министерството на икономиката.

„България заема водещи позиции по брой на компаниите, които оперират в Сърбия“, посочи Манолев. Според цитираните от него данни общият размер на българските инвестиции в Сърбия към края на 2017 г. е над 183 млн. евро.

Той акцентира и на възможностите в сътрудничество и създаване на смесени предприятия в областта на селското и горското стопанство, хранително-вкусовата промишленост, енергетиката, строителството, телекомуникациите, транспортните услуги.

Сръбските компании биха могли да се възползват от възможностите за инвестиции и иновации, предлагани от технологичните паркове, бизнес инкубаторите и индустриалните зони в България, а българските производители имат голям експортен потенциал за Сърбия в областта на хранително-вкусовата промишленост, производството на електрически машини и апарати, битова техника, химически изделия, пластмаси, готово облекло, велосипеди, изделия от цветни метали и др., стана ясно от неговото изказване.

Зам.-министърът подчерта, че общините имат ключова роля за насърчаването на инвестициите – не само заради Трансграничното сътрудничество с бюджет от 35 млн. евро.

Специално внимание в своето изказване той обърна и на важната роля на общините в процеса по насърчаване на инвестициите между двете държави. „Не само, защото Трансграничното сътрудничество в региона е първостепенен приоритет, подкрепен с бюджет от близо 35 млн. евро. Но и защото именно общините имат ключово значение за реализацията на бизнес идеите и инвестиционните проекти, а всяка инвестиция трябва да извърви дълъг път, голяма част, от който е свързан с представителите на местното самоуправление“, каза Александър Манолев.

Във форума участие взеха повече от 100 компании от двете държави, ръководството на Тъговско-промишлената палата на Сърбия, кметове и представители на общините Видин, Кюстендил, Костинброд, Сливница, Драгоман, Димитровград, Ниш, Пирот, Сурдулица, Княжевец, и др.