Финансовият министър Петър Чобанов е разпоредил 20% съкращения в Националната агенция за приходите (НАП). Това стана ясно на редовното заседание на Министерски съвет в сряда.

Той е поставил задача пред изпълнителния директор на приходната администрация с ресурса, който ще бъде спестен с оптимизацията, да бъдат засилени контролните й функции.

Приходите от данъците през януари са по-големи от същия месец миналата година, а дефицитът е по-нисък, заяви министърът на финансите, без да цитира конкретни числа.

Управляващите са критикувани от опозицията, че събираемостта на данъци и акцизи е слаба, което било причината за взимането на държавни заеми.

Според Чобанов обаче при нормални обстоятелства актуализация на бюджета не се очаква. "Предварителните резултати за януари показват, че сме събрали повече приходи, отколкото януари 2013 година, дефицитът през януари ще бъде под дефицита, реализиран през януари 2013 година", съобщи той.

Общото неизпълнение на приходите е под 200 милиона лева и в това число няма грешка, обяви Чобанов. "На неизпълнението на данъчните приходи се отразяват няколко неща. Първо, през 2013 година възстановените средства по отменени неправилно наложени актове от данъчната администрация са в размер на 150 милиона лева, това са актове издадени през предходните години. Следващият фактор, който влияе на неизпълнението на данъчните приходи, са 90 милиона лева лихви за невнесени данъци в срок, които до 2012 година се отчитат като данъчни приходи, но през 2013 година се отчитат като неданъчни приходи", обясни той.

Министерството на финансите чака решението на Конституционния съд за отпадането на единната сметка за приходите и мотивите към него, каза още Чобанов.

Ведомството има разработени варианти, но са възможни и бързи законодателни промени, за да не се допусне хаос в системата на данъчната администрация.