Удълбочаването на Варненското езеро, за което държавата отпусна 350 млн. лева, крие екологични рискове, сигнализира лидерът на „Да, България“ Христо Иванов.

За да влизат по-големи кораби в езерото, преди месеци започна неговото удълбочаване.

Земната маса от дъното на Варненското езеро се депонира в подводното депо „Налбанка“, открито отново след 11-годишна пауза.

„Това създава опасности, които не са ясни. Именно за това е трябвало да се направи ОВОС, за да може да се оцени реално дали околната среда може да понесе подобна дейност“, казва Христо Иванов.

Той твърди, че държавното предприятие „Пристанищна инфраструктура“ е избегнало извършването на ОВОС, разделяйки инвестиционните предложения за удълбочаването на канала и възобновяването на депото.

„То това е по преценка на МОСВ. Аз не мисля, че е опасно. От каква гледна точка да е опасно“, коментира Ангел Забуртов, генерален директор на „Пристанищна инфраструктура“.

От ръководството на държавното предприятие обясниха, че депото е с увеличен капацитет и проблем няма. От екоминистерството досега не са отговорили на поставените от нас въпроси.