Министърът на правосъдието Христо Иванов обжалва освобождаването на следователя Петьо Петров преди решаването на спора за дисциплинарната процедура срещу него, съобщи БТА, като се позова на информация от правосъдното ведомство.

Решението на Висшия съдебен съвет, с което Петьо Петров е освободен като следовател в следствения отдел на Софийската градска прокуратура, е прието при съществено нарушение на производствените правила, при превратно упражняване на власт и при грубо несъответствие с целта на закона, посочва в жалбата си министъра.

Той цитира Закона за съдебната власт (ЗСВ), в който пише, че ако срещу съдия, прокурор или следовател, има образувано дисциплинарно производство, до приключването му той не може да бъде освободен на основание подадена оставка.

В случая, срещу Петров все още няма образувано дисциплинарно производство, но на 31 март т. г. ВСС е бил сезиран с такова искане от министъра на правосъдието, а отказът на съвета да образува такова производство на свой ред е оспорен пред Върховния административен съд.

Предложението на министър Иванов за образуване на дисциплинарно производство срещу Петьо Петров се основава на решение на Върховния касационен съд (ВКС) от 5 февруари, в което се сочи за извършена от следователя Петров провокация към подкуп.