Неплатеният отпуск от 90 календарни дни, взет заради пандемията, ще бъде признаван за трудов стаж.  По време на него обаче всеки гражданин ще трябва да плаща минималните здравни вноски за своя сметка , за да не загуби здравноосигурителните си права.  

Това решиха депутатите, които приеха на първо четене поредните промени в Закона за извънредното положение

Правилото ще важи и за тази година, като няма да се губи правото на пенсия или обезщетение за безработица заради прекъсване на трудовия стаж.

Народните представители решиха още доходът на доброволните приемни семейства да е равен на този на близките и роднини на дете с над 90% увреждане.