В Хасково назрява водна криза след спирането на нови две помпени станции. До два дни резервоарите ще се изпразнят и градът ще мине на воден режим. Крайната мярка обаче не решава напълно проблема с урана, защото при последните проби той е открит и в още един кладенец в помпена станция Узунджово 2.

Там превишението е незначително, а здравните служби смятат, че пробата е компрометирана и  е изпратена за повторно изследване в националния център по радиология.

На този фон Хасково е разделен – едни смятат, че водният режим е по-лош от урана, други пък приветстват мярката.

14 кладенеца, в част от които предварителните резултати сочат наличие на уран над нормата, вече са извън строя. Мярката ще доведе до воден режим след един-два дни.

Към настоящия момент община Хасково няма готовност за преминаване на такъв режим.

В областта заработи кризисен щаб, от който местният бизнес чака отговор годна ли е продукцията им.

Според радиобиолозите уранът е радиоактивен и силно токсичен. Води до бъбречни и чернодробни увреждания и тумори, но, ако е в хиляди пъти по-големи количества.

В спора за опасността от урана се намеси и прокуратурата. Всички чиновници контролиращи водата ще бъдат разследвани.

Уранът в Хасково паникьоса и жителите на близкия Димитровград, а кметът Иво Димов разпореди извънредна проверка за тежкия метал на всички кладенци, захранващи града с вода.