Градушка удари няколко шуменски села в следобедните часове. Валежът продължил няколко минути в село Царев брод. От силата на градушката поражения има по насажденията в голяма част от дворовете в селото, тепърва ще се проверяват земеделските посеви.

Местните метеоролози предупреждават за опасност от градушки и през следващите дни.