„Градус“ са входирали в Комисията за финансов надзор (КФН) сигнал заради изнесените от бизнесмена Светослав Илчовски твърдения по техен адрес в парламентарната комисия по ревизия, съобщават от дружеството. 

От там допълват, че те са неверни и подвеждащи:

„Тези обстоятелства дават лъжливи или подвеждащи сигнали по отношение на цената на акциите на „Градус“ АД, които се търгуват на Българската фондова борса и определят тази цена на необичайно и изкуствено равнище. Дружеството сезира Комисията за финансов надзор с искането за провеждането на пълна и цялостна проверка дали тези действия съставляват манипулиране на пазара на акциите на „Градус” АД“. 

Дружеството уточнява, че в сигнала до регулатора е приложена цялата финансово-счетоводна информация – включително фактури, приемо-предавателни протоколи и други документи, които според тях доказват, че всякакви твърдения за фиктивни обороти са „безпочвени и злонамерени“.

Ето и цялата позиция на "Градус":