Избирателната активност към 16 ч. е 25,58% според официалните данни на Централната избирателна активност (ЦИК).

Най-висока е избирателната активност в 23-ти изборен район в София – 33,95%. Най-ниска е в Кърджали – 19,72%.

Висока – около 29,76% е в Монтана, във Варна – 27%, Стара Загора – 28,38%.

Към 15 ч. в ЦИК са постъпили 40 сигнала и шест жалби, няма сериозни нарушения. Осново са за това, че на избиратели не им се оказва съдействие при гласуване, включително не са доволни от отношението на СИК.

Има доста сигнали за агитации или обявяването на резултати в социалните мрежи, каза Росица Матева.

Относно надписът „Дневникът е подправен“, който се появи на три машини във Варна, Пазарджик и Габрово, Матева информира, че е изпратено писмо до „Сиела Норма“ с искане за незабавен отговор на какво се дължи този надпис. По информация на ЦИК се касае за изваждане на флаш паметта при транспортирането на машините.

В 28 секции в страната се е преминало на гласуване с хартиени бюлетини, а в извън страната с две машини не се е гласувало.