Голямо количество канабис ожънаха служители на полицията в Благоевград. За отглеждането на наркотичното растение се полагали много грижи.

Снимка: Ирина Жерева

Близо 900 корена са намерени в района на село Самуилово. Двете ниви се намират в горски фонд, затова и установяването на хората, отглеждащи наркотичното растения, е трудно.

Снимка: Ирина Жерева

Открито е и оборудване за капково напояване, с което се поливал канабиса.  В землището на село Хърсово също са открити две ниви, по-малки с 80 също снабдени със система за напояване. Готовата за прибиране реколта е ожъната и унищожена.