Антикорупционната комисия установи конфликт на интереси за бившия кмет на Община Созопол Панайот Рейзи (мандат 2015 – 2019 г.).

Разследването срещу него е започнало след сигнал, че  Рейзи е харчил пари от бюджета на Община Созопол в полза на Сдружение „Футболен клуб Созопол“, на което е бил председател на Управителния съвет от 06.03.2009 г. до 21.04.2019 г.  

Рейзи е подсъдим по схема за фалшиви ремонти. Той и четирима души са обвинени в длъжностно присвояване на над 2 милиона лева от общината.

Бившият кмет е изпратил писмено становище пред КПКОНПИ, в което е посочил, че няма налице икономическа или политическа зависимост между него и спортния клуб, както и че не е получавал възнаграждение от членството си. 

Твърди още, че действията му са въз основа на взети решения от Общинския съвет, които той, като кмет, няма право да не изпълни. 

В хода на проверката обаче е установено, че Панайот Рейзи е подписал лично 6 преводни нареждания през 2018 и 2019 г. за изплащане на субсидии от бюджета на Общината към спортния клуб в общ размер на 155 000 лв. 

„Обстоятелството, че кметът на Общината е и член на Управителния съвет и представляващ СНЦ „Футболен клуб Созопол“, налага извода за наличие на частен интерес по смисъла на ЗПКОНПИ. Частният интерес се изразява в получаване на облага от страна на спортното сдружение, под формата на помощ и подкрепа, и влияе върху изпълнението на служебните правомощия на лицето, заемащо висша публична длъжност“, уточняват КПКОНПИ.

Комисията уточнява, че общинският разход е направен в интерес на юридическо лице с нестопанска цел. „Правилното и законосъобразно поведение би било, преди подписването на преводните нареждания, Панайот  Рейзи да си направи самоотвод от изпълнението на конкретното правомощие по служба, и съответно да го делегира на свой заместник, което същият не е извършил“, се казва в становището на Антикорупционната комисия.

На Рейзи е наложена глоба в размер на 5000 лв. и е отнета сумата от 155 000 лв., представляваща размера на субсидията, разпределена на СНЦ „Футболен клуб Созопол“.