„Искат да ме сменят, за да овладеят прокуратурата, но нямат правни аргументи“. Това се казва в становище от главния прокурор Иван Гешев до Висшия съдебен съвет (ВСС).

В документа се посочва, че предложението е в противоречие с Конституцията на България, Закона за съдебната власт и Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), а като цяло и с общата теория на правото, функционирането на властите и развитието на съдебната реформа.

„Това предложение не се основава на правни аргументи, а на политически съдения и субективни заключения и на практика е лична оценка на професионалните и нравствени качества на главния прокурор от настоящия министър на правосъдието“, пише още в становището.

В него са изложени конкретни доводи и възражения по всеки пункт от предложението на министъра на правосъдието, дори и по тези, които следва да бъдат оставени без разглеждане.

„Твърдението, че главният прокурор е уронил престижа на съдебната власт е абсолютно несъстоятелно“, се посочва още в документа.

Според Иван Гешев то би могло да се възприеме като изказване на министъра, което цели обществен отзвук.

„В изложението на министъра на правосъдието са направени сложни взаимовръзки между събития в страната и чужбина. След като дори главният прокурор няма правомощия по конкретни наказателни производства, то това би следвало да важи в още по-голяма степен за представител на изпълнителната власт. Посочените от г-жа Йорданова заключения и препоръки относно хода на висящи досъдебни производства нарушават основни европейски принципи като върховенство на закона и разделение на властите“, пише още в становището.