Героите на Радо ни срещат с две дъщери, които заради името на своя баща, цял живот имат проблеми.

Сглобявате и получавате Фанасакрит. Фаньо е на галено.

Дъщери Инна и Боряна Фанасакритова Станева – двайсет и шест букви. През социализма ги викали в милицията.