За децата на село щъркелите са всекидневие. В часа по приложни занимания децата правят това, което дядовците и бабите им правеха някога.

Обичат да правят неща, които се правят с ръце. 

Децата на село работят, защото са на село. И направиха най-хубавото плашило от слама, защото са от село.