Немската компания „LURSSEN WERFT GmbH&Co.KG”  е оценена и класирана от междуведомствената работна група по процедурата за придобиване на многофункционален модулен патрулен кораб за ВМС, съобщи пред журналисти министърът на отбраната Красимир Каракачанов.

Целта на проекта е придобиването на два многофункционални модулни патрулни кораби, притежаващи способности да участват в широк спектър от морски операции на НАТО и ЕС, които да заменят част от наличните във ВМС стари кораби руско производство, неподлежащи на модернизация и ремонт.

Правителството е одобрило на заседанието си доклада на военния министър и междуведомствената работна група за разглеждане на офертите и му е възложило да предприеме последващи действия по подготовка и подписване на договор с класирания на първо място участник.

„Знаете, че на 9 декември 2019 г. бяха отворени офертите, което стана както си му е редът, пред всички участници в процедурата. След което бяха проверени документите. Беше направена класация от двете оферти, които бяха подадени, а те бяха на немската фирма „LURSSEN“ и на италианската фирма „FINCANTIERI”. Едната фирма, италианската, надскача доста цената, която е определена с решението на Народното събрание, следователно е класирана фирмата „LURSSEN“, обясни министърът на отбраната.

Офертата на „LURSSEN WERFT GmbH&Co.KG” отговаря на изискванията на Министерството на отбраната. Компанията е предоставила всички необходими документи, свързани с личното състояние, критериите за подбор, техническите изисквания и нейното ценово предложение влиза във финансовата рамка на проекта в размер на 984 000 000 лв. с ДДС.

Каракачанов припомни,  че ангажиментът е поне един от корабите да бъде строен в България.

„Доколкото имам информация, и двата кораба ще бъдат строени в България“, каза военният министър и посочи, че предстои да бъде определен съставът на работна група, която да започне преговори с класираната фирма.

„Въпреки че класираната фирма отговаря на критериите, до сключването на договора има един период от преговори за подобряване на някои параметри, включително и финансови. Надявам се преди празника на флота да има сключен договор“, заяви Каракачанов.