Окончателни са решенията на първоинстанционния съд по жалби срещу решения на компетентния орган по планове, свързани с реализацията на обекти от национално значение, определени с акт на Министерския съвет. Това записа на второ четене парламентът с приетите промени в Закона за опазване на околната среда, предаде БТА.

Текстовете са внесени от ГЕРБ.

В залата председателят на правната комисия Данаил Кирилов предложи към обекти с национално значение да се добавят и такива със стратегическа важност, включени в енергийната стратегия до 2020 г. и в транспортната - до 2030 г., което наложи извънредно заседание на правната комисия.

НС реши съдът да разглежда жалбите и да се произнася като производството приключва до шест месеца от подаването им. Решението на съда се обявява в едномесечен срок от заседанието.

Висящите пред съдилищата административни дела се довършват по досегашния ред.

Не бе прието искането на Обединените патриоти за още по-голямо разширяване обхвата на едноинстанционния контрол като се включат обекти от първостепенно значение за българските общини или такива, които са сертифицирани като приоритетни инвестиционни обекти по реда на Закона за насърчаване на инвестициите.

ДПС подкрепи патриотите. „ПГ на Движението е съпричастна към ускоряване на инвестиционния процес”, подчерта Йордан Цонев.

БСП настояха да се запази възможността за обжалване на две инстанции. Когато се отнася до важни стратегически обекти, е недопустимо да се съкращава втората(касационната) инстанция, обоснова се Филип Попов. Това създавало и условия за корупция.