Парламентарната група на ГЕРБ-СДС внесе проект на решение за налагане на мораториум върху поемане и предоставяне на държавни кредити до приемането на държавния бюджет за 2022 г.

"Актуалното състояние на фискалния резерв към 30 ноември т.г. е около 12 млрд лв. и означава, че до края на годината ще бъде осигурено изпълнението на държавния бюджет, както и ще бъдат осигурени необходимите средства в началото на 2022 г., най-вече за изплащане на пенсиите за януари", обясни бившият финансов министър Кирил Ананиев.

Сериозен аргумент за мораториум, според ГЕРБ-СДС, е и лошото управление на инвестиционния календар. "През последните два месеца почти всяка седмица бяха теглени по около 500 млн. лв. без аргументи за какви цели, а реализираната доходност е отрицателна за бюджета", обясни Ананиев.

По думите му парите, които се вземат като заеми, се предвижда да се разходват за дългосрочни социални разходи, които при всички случаи ще накарат следващите правителства да продължат при утежнени условия да теглят заеми.

Кирил Ананиев припомни, че при изработването на бюджета за тази година са заложили буфер, който може да се използва, ако пандемията продължи да се ускорява и са нужни още социално-икономически мерки, но изпълнението на бюджета е показало, че това не се налага и е още един мотив за мораториума.

"Според предварителните данни на Министерството на финансите към 30 ноември бюджетът завършва на излишък в размер на 570 млн. лв., което дава основание да сме убедени, че няма как до края на годината да бъдат направени такива разходи, че да завършим с дефицит около пет милиарда лева", изтъкна като друг аргумент Кирил Ананиев.