София продължава да смята, че въздухът в града е лош. Хората, които се радват на добър въздух, са в по-малките населени места. Това сочат данните от ново изследване на „Галъп интернешънъл“, направено в края на зимния период.

Според българите основен замърсител в страната са промишлените предприятия, но според софиянци това е по-скоро трафикът. Мненията за качеството на въздуха сериозно се различават според големината на населеното място.

Снимка: Галъп интернешънъл

Хората от малките градове и селата са и тези, които смятат, че въздухът при тях е много добър или по-скоро добър. Очаквано столицата е на другия полюс – в София близо 70% смятат въздуха за лош или много лош. В средата остават областните и по-малките градове. 

Идеята за повече публичен транспорт за ученици се приема в цялата страна от 49%, а се отхвърля от 20%. Останалите се колебаят. В областните градове и София обаче тази мярка се приема още по-добре.

Снимка: Галъп интернешънъл

Най-високи са дяловете на подкрепа за общински транспорт за ученици сред самите родители на ученици, шофьорите и активно работещите. Това са и хората, които най-много са засегнати от забързаното ежедневие на големите градове. Те са и в най-голяма степен убедени, че такова решение ще облекчи трафика и ще помогне на градската среда като цяло и въобще ще повиши качеството на живот.

Именно в София най-голям е делът на хора, които смятат, че най-сериозният замърсител са газовете от трафика. На второ място е замърсяването от промишлеността и енергетиката. Според 35% от респондентите замърсител номер едно са промишлените предприятия, тецове и др., които не спазват екологичните правила.

Снимка: Галъп интернешънъл

Малко под 30% смятат, че главен замърсител са вредните газове от превозните средства. 17% твърдят, че основна причина за замърсяване на въздуха е отоплението на твърдо гориво, включително горенето на несвойствени материали.

Малко над 10% от интервюираните пък смятат, че влошаването на качеството на въздуха идва най-вече от прах от недобре измиваните и поддържани настилки на улици, строежи и т.н. Част от хората не могат да преценят.

Изследването на „Галъп интернешънъл“ е проведено „лице в лице“ в периода между 5 и 13 март сред 813 души.