54% от българите твърдят, че не планират да почиват това лято, 44% пък казват, че планират. Останалите твърдят, че още не знаят, сочат данните от изследване на „Галъп”.

В България на море мислят, че ще могат да отидат 55% от заявилите, че ще почиват. За море в чужбина пък мислят 36% от онези, които планират почивка. 26% от възнамеряващите да почиват ще предпочетат планина в България. Останалите споменават всякакви форми на културен, СПА и други видове туризъм.

Снимка: Галъп

Средният брой дни планирана почивка е 10. Повечето българи обаче не искат или не могат да слеят всичките дни почивка. 

Снимка: Галъп

Средните подготвени пари за лятна почивка са 1557 лв.  Сумата е близо една средна за страната брутна месечна заплата и половина или една средна брутна софийска заплата, посочват социолозите.

Снимка: Галъп

„Ясно е, че лятната почивката остава достояние на по-малка част от българите. По ред причини предпочитано остава Черно море. В отговорите „на море в чужбина” вероятно пък се оглежда най-вече Бяло море”, отбелязват социолозите.

Снимка: iStock

По повод текущата дискусия относно преместваеми обекти 78% не приемат идеята за спешни промени в законите, 19% я приемат, а останалите се колебаят.

От „Галъп” са проверили отношението към някои конкретни идеи в тази насока – например предложението премахването на обекти на плажа, като се ползва тежка техника, да се състои през юни, като сезонът вече е започнал. Според 74% от отговорилите това ще се отрази негативно, 6% са на обратното мнение, за 18% няма да има особен ефект, а останалите не могат да преценят.

„Очевидно е, че хората у нас искат повече правила и законност, като в същото време не се създават допълнителни проблеми за почиващите”, подчертават от „Галъп”.