Много често гледаме на иновациите буквално – търсим нови продукти, които да променят живота ни или най-малкото допълнителни характеристики в тези, които вече сме свикнали да използваме.

Иновациите обаче са повече от това. В основата си те, разбира се, искат да отговорят на потребностите на клиентите. За да бъдат създадени обаче компаниите трябва да са изградили правилната култура, а лидери-визионери и техните екипи да са готови да експериментират и дори да сгрешат. Така всъщност истински важните иновации понякога са невидими за крайните потребители. И тук идва ролята на второто издание на Forbes Innovation Forum & Awards.

На 28 септември 2022 г. в „София Тех Парк“ екипът на най-голямата бизнес медия в света отново ще покани лидерите на най-иновативните компании в България на сцената на Forbes Innovation Forum & Awards. В първата си част с име „В кухнята на иновациите“, форумът ще засегне методологиите и технологиите, подходите и начинът на мислене в компаниите, които ги правят иновативни. Във втората част – „Клубът на визионерите“ – ще се говори за бъдещето на различни бизнес сектори.

Снимка: Forbes

Второто издание на форума също готви своята иновация – Forbes Innovation Awards, които ще бъдат връчени след края му. Те са разделени в три категории – „Социална иновация“, „Продуктова иновация“ и „Иновативна услуга“. Всяка българска компания е поканена да подаде своята номинация до 15.08.2022 г. на страницата на наградите.

Повече информация за Forbes Innovation Forum & Awards можете да намерите на страницата на събитието