Български фирми се скараха за европейско финансиране. Според тях оценяването по време на конкурса не било прозрачно.

Средствата се отпускат безвъзмездно по европейската програма за по-добри и безопасни условия на труд. Бюджетът на програмата е 80 млн. лв., като максималната стойност на едни проект е 200 хил. евро.

Съфинансиране не се изисква за малките и средни предприятия, но такова изискване има за големите – в размер на 20% от стойността на проекта.

Парите могат да се използват за осигуряване на транспорт за работниците, за купуване на предпазно облекло и за създаване на места за отдих, хранене и дори спорт.

По програмата са подадени малко над 2500 проекта, но са одобрени едва 400. Заради обвиненията в непрозрачност най-вероятно ще се стигне до съд.

От Асоциацията на консултантите по европейски програми също се присъединиха към твърденията за непрозрачно оценяване – сходни проекти получили драстично разминаване в крайната оценка, а указанията към оценителите за поставяне на точките не били публични.

Според асоциацията при коректно оценяване около 1000 проекта е трябвало да получат максималната оценка.

От социалното министерство обясниха, че оценката се извършва съобразно закона и критериите, определени в условията за кандидатстване и в методологията за техническа и финансова оценка.

В оценителната комисия имало наблюдатели, които следят за законосъобразното протичане на процеса. Преразглеждането на оценката не е възможно и решението за нея подлежи само на съдебен контрол.