Държавните и общинските болници у нас ще получат нов вид финансиране и подкрепа. Три европейки програми в размер на 420 милиона лева, Фондът на фондовете и Българската банка за развитие застават зад повече от 80 лечебни заведения у нас.

С мандат от правителството Българската банка може да финансира без ограничения болниците.

Средствата ще станат достъпни чрез инвестиционно и оборотно кредитиране и предварително одобрен финансов план.

„Ако една болница има задължение към доставчик, тя дължи лихва от 15 на сто, ако банката поема дълга на болницата. Тя ще дължи 5-6%, при това разсрочено, това е съвсем друг контрол“, каза Росен Карадимов, министър на иновациите.

„Само 6 от тези лечебни заведения са в по-тежко състояние, всички останали са в по-добри категории“, заяви министърът на здравеопазването Галя Кондева.