Трайна тенденцията на обезлюдяване на селските райони и преселване на хората към големите градове в България, показват последните данни на Евростат.

В градска среда у нас живеят около 5,2 млн. души, които обитават 2,6 млн. броя жилища. Европейската статистика отчита, че делът на градското население се е увеличил – от 20% през 1950 г. – до 67% на сто през 1990 г. и до 75% през 2016 г.

Селските райони за около 65 години са загубили близо 6 милиона души население за сметка на градските райони. В момента в селата у нас живеят около 1,8 млн. души.

Отчита се също, че София и Варна са единствените градове у нас, които през последните години отбелязват непроменено трайно увеличение на населението си – в София с около 30%, във Варна – с около 10%.

А най-бързо обезлюдяващите градове са Враца и Видин.
В анализа се отчитат и други две негативни тенденции: около 30 на сто от българите или близо 1,5 млн. души, които живеят в градска среда, са в ситуация на риск от бедност и социално изключване.

Освен това от съществуващите близо 2,6 млн. жилища в градовете – над 650 хиляди, или близо 25%, са практически необитаеми. 24% от жилищата в столицата са необитаеми, в околностите на София – 48%., във Варна – 30%,  в Пловдив – 26%.

Какво е задържало хората в селските райони и какво ги е прогонило по-късно, разказва следващата история:

Макар Смоляновци да е едно от най-големите монтански села, хората му са предимно възрастни.

Най-добрите му години са до началото на 90-те, когато урановата мина в околностите му все още работи. Дотогава Смоляновци е и център на цяла община, а славата на мините му е толкова голяма, че за прииждащите със семействата си работници започва изграждането на цели общежития.

Когато обаче мината спира работа, всичко запада. Така от 2000 души допреди четвърт век, жителите се стопяват до около 900. 

Сега голяма част от славното минало е събрана в своеобразен музей. През последните две години в селото са се родили едва пет деца.