Едва около 30% от българите, т.е. един от всеки трима, е посетил театър или друго културно събитие през миналата година, показват данни на Евростат за 2016 г.

По този показател страната ни е на последна позиция в ЕС, заедно с Румъния.

Средният коефициент за европейците, посетили поне едно културно събитие за миналата година, е 67%.

Най-активни в това отношение са шведите – близо 90%. Следват гражданите на Холандия, Дания и Финландия – с по около 85% посещаемост на културни събития, Люксембург – 80%, Франция – 78% и др.

У нас по-активни при посещения на културни събития са били българите в градовете – съотношението е 3 към 1 за сънародниците ни в градска среда, в сравнение с хората, които са живели в селата при посещенията на театър или друго събитие.

Икономическата активност също оказва влияние при посещенията на културни събития – заетите българи са били три пъти повече съпричастни към подобен вид прояви, отколкото безработните.

Българите с висше или средно образование също са три пъти повече от сънародниците ни с основно или начално образование при посещенията на културни събития.

В страната през миналата година са функционирали 75 театъра и 58 музикални колектива, показват данни на националната статистика. Местата в театрите са около 29 хил., а в концертните зали – около 6000.

В театрите през миналата година са били осъществени около 15 хил. представления, които са били посетени от близо 2,2 млн. българи, показват данните на Националния статистически институт (НСИ).

Посещенията в концертните зали са били почти три пъти по-малко, или около 750 хил.