90 на сто от бежанците, получили закрила в България миналата година, са били сирийци, сочат данни на Евростат, представени от Европейската комисия.

Общо 1530 граждани на Сирия са получили закрила в нашата страна, а също 110 иракчани (6%) и 25 души без гражданство (2%).

У нас миналата година са били одобрени 1705 молби за убежище, като в 800 от случаите хората са получили статут на бежанец, а в 905 – субсидирана закрила.