България е лидер в ЕС по похарчени публични средства в областта на държавното управление на жилищните и обществени удобства, отчита анализ на Евростат за "Политиката на жилищното настаняване в ЕС" през 2015 г., цитиран от БТА.

Страната ни отчита най-високи общи разходи в ЕС в сравнение с БВП, посветени на жилищното настаняване и обществените удобства, в размер на 2,1 на сто от БВП. От тях "жилищното строителство" в България възлиза на 1,1 на сто от БВП през 2015 г., показват данните.

При удобство и настаняване се включват категориите "жилищно строителство", "развитие на общността", "водоснабдяване" (осигуряване на вода за домакинствата и предприятията, но не и за канализационните системи), "улично осветление", "жилища за научноизследователска и развойна дейност и обществени удобства" и "жилищни и обществени удобства".

Отчитаният период съвпада със старта на Националната програма за енергийна ефективност, свързана с обновяването и санирането на блоковете, строени по индустриален способ, която се финансира с публични средства. Програмата стартира през 2015 г. с финансов ресурс от 1 млрд. лв., като основните й цели бяха намаляване на разходите за отопление на домакинствата, променена жилищна инфраструктура и облика на градовете, по-чиста околна среда, както и удължаване живота на санираните сгради.

От гледна точка обаче на разходите за социална защита, свързани с жилищното настаняване - България, Естония, Гърция, Испания, Хърватия, Италия, Кипър, Люксембург, Португалия, Румъния, Словения и Словакия са в дъното на европейската класация със средства по-малко от 0,1 на сто от БВП, похарчени за социална защита за жилищни нужди.

Разходите по показателя "социална жилищна защита" през 2015 г. у нас са били около 190 млн. лева, най-вече за подпомагане на социалния патронаж над възрастни хора или инвалиди, разходи за подпомагане на домове за възрастни хора, за защитени жилища, разходи за рехабилитация на центрове на хора с увреждания и др.

Над 160 млрд. евро в ЕС

През 2015 г. държавите-членки на ЕС са похарчили почти 86 милиарда евро за разходите за държавното управление за жилищни и обществени удобства. Тази цифра е равна на 0,6 на сто от БВП на ЕС.