Около 14 120 чужди граждани пребиваващи у нас, които не са били граждани на ЕС, са напуснали територията на страната ни през миналата година - доброволно или принудително. Това показват данни от анализ на Евростат за прилагането на законодателството в областта на миграцията сред страните на ЕС-28 през 2016 г., цитиран от БТА.

Най-голям брой чужденци са били принудени да напуснат страната ни през 2015 г. - над 20 800 мигранти. През 2014 г. техният брой е бил над 12 хиляди, през 2013 - над 5000, а през 2012 - над 2000, отчитат статистически данни на Евростат.

През миналата година 2 170 чужди граждани не са били пуснати да влязат през българските граници, като по този показател техният брой през последните 5 години варира в рамките на 2000 - 2500 мигранти годишно, които са били спирани още на границите ни, показва европейската статистика.

По данни на Държавната агенция за бежанците (ДАБ) за първите шест месеца на тази година у нас са потърсили закрила 2 084 лица, които не са били граждани на ЕС. Сред мигрантите, потърсили закрила у нас през първото шестмесечие преобладават мъжете - 1657, а жените са 427.

Най-многобройна е била групата на афганистанците - над 800 души, сирийци - 545, иракчани - 314. От тази група граждани на трети страни, потърсили закрила у нас, преобладават мъжете на възраст 18-34 г., които са били 1047 души, а възрастните мъже над 65 г. са били едва трима. От групата на жените най-много са били във възрастовата граница 18-34 г. - около 100 жени от Сирия.

Най-голям брой малолетни деца до 13 г. за първите 6 месеца на годината са пристигнали от Сирия - 163, Афганистан - 69 и Ирак - 68, отчитат данните на ДАБ.

Държавата-членка на ЕС, която е регистрирала и санкционирала най-много незаконно пребиваващи граждани през 2016 г., е Германия - 370 555 души, следвана от Гърция - 204 820, Франция - 91 985, Великобритания - 59 895. Тези пет държави-членки са фокусирали заедно около 80% от незаконния мигрантски поток в ЕС.

В другия край на обхвата са четири от относително малките държави-членки на ЕС - Люксембург, Малта, Латвия и Естония, където са регистрирани по-малко от хиляда незаконно пребиваващи граждани през 2016 г.

От напусналите територията на ЕС през 2016 г. мигранти - близо 60% са направили това доброволно, а 40 на сто са били принудително изведени, показват данните на Евростат.