Цените на алкохола в България са едни от най-ниските в Европа. Това сочат данните на последния доклад на Евростат, публикуван този понеделник. Спиртните напитки у нас струват с 19,5% по-малко от средната им стойност в ЕС.

Преди нас обаче са северните ни съседи – в Румъния алкохолът е с 26,2% по-евтин от средното за Съюза, а първенец е Унгария, където нивото на цените е с 27,3% по-ниски в сравнение с останалите страни членки.

Данните в доклада обхващат 37 държави, като не всички са членки на ЕС. Най-скъпият алкохол в Европа се продава в Норвегия – цените там са със 151,2% по-високи от средното ниво за Европейския съюз. След Норвегия в списъка се нарежда Исландия  - цените на алкохола там са със 139,4% по-високи от средните за ЕС. Финландия е рекордьорът в ЕС, там цените са с  92,7% по-високи от другите държави членки. Следват Ирландия (с 80,7%) и Швеция (с 65,7%).

Снимка: Евростат

Според данните на Евростат, публикувани в началото на август, Дания е водеща държава в ЕС по отношение на дела на случаите на злоупотреба с алкохол през 2019 г.  - 38% от възрастното й население е пило повече от 60 грама чист етанол поне веднъж на месец. Следват Румъния (35%) и Люксембург (34%).

Повече от една трета от възрастните в ЕС (37,2%) пият ежедневно (8,4%) или поне веднъж седмично (28,8%). Най-често ежедневно се употребява алкохол в Португалия (20,7% от възрастните), Испания (13%) и Италия (12,1%), най-рядко в Латвия и Литва (около 1%).