България е сред страните в ЕС с най-малък брой разводи на всеки 1000 души, сочат данните на Евростат. Само 1,6 на 1000 души са предприели тази стъпка през 2019 г., като се нареждаме след лидерите в липсата на разводи Малта и Ирландия (0,7), следвани от Словения (1,2), Италия (1,4) и Хърватия (1,5).

За разлика от тях, най-високите нива на разводи са регистрирани в Латвия, Литва и Люксембург (всички с по 3,1), Кипър (2,6) и Швеция (2,5).

Снимка: Евростат

Относно статистиката за сключените бракове, България държи "златната среда" в ЕС с 4,2 на 1000 души през 2019 г. Това е слабо увеличение от 2018 г., когато браковете са били 4,1 на 1000 души.

През 2019 г. страните от ЕС с най-голям брой бракове спрямо населението са Кипър (8,9), Литва (7,0), Латвия и Унгария (6,7), и Румъния (6,6). Те са последвани от Словакия (5,4), Дания и Малта (с по 5,3).

Снимка: Евростат

Най-ниските нива на бракосъчетание са в Италия (3,1), Португалия и Словения (3,2), следвани от Франция, Испания и Люксембург (всички с по 3,5).

Дългосрочната тенденция в ЕС показва, че броят на браковете намалява, докато броят на разводите се увеличава. От 1964 г. процентът на бракосъчетания в ЕС е спаднал от 8,0% на 1 000 души през 1964 г. до 4,3% през 2019 г.

В същото време процентът на разводите се е увеличил повече от два пъти - от 0,8% на 1 000 души през 1964 г. до 1,8% през 2019 г.