Европейската инвестиционна банка и "Соф Кънект" АД подписаха договор за заем от 40 млн. евро за модернизацията на Летище "София", съобщиха от ЕИБ.

Финансирането е подкрепено от Механизма за свързване на Европа на Европейската комисия.

Финансирането от ЕИБ ще подкрепи модернизирането на инфраструктурата и компонентите за регулаторна дейност, безопасност и сигурност според най-новите стандарти. Освен това, проектът ще подобри ефективността на летищните съоръжения, включително компонентите за енергийна ефективност и ще гарантира най-съвременна защита на околната среда.

Международно летище "София" е сред най-натоварените летища на Балканите и едно от най-големите в Централна и Източна Европа, което удвои броя на пътниците между 2013 и 2019 г. България сключи със "Соф Кънект" 35-годишен концесионен договор за развитието и експлоатацията на летището.

Заемът на ЕИБ е изцяло в съответствие с Пътната карта на климатичната банка, която бе одобрена през ноември 2020 г. Пътната карта изключва финансиране от ЕИБ за инвестиции, предназначени за увеличаване на капацитета на летища, като вместо това залага на инвестиции за подобряване на съществуващия капацитет, включително безопасността, сигурността, модернизация и декарбонизацията, пише в съобщението.