72% от българите смятат, че икономически интереси влияят на работата на родните съдилища и тяхната независимост. 46% от нашите сънародници са убедени, че има политическа и правителствена намеса в работата на съда у нас. Това става ясно от проучване на „Евробарометър“, представено от Европейската комисия с данни за състоянието на правосъдието в ЕС със сравнителен преглед на ефикасността, качеството.

Данните за България показват, че според допитването сред гражданите усещането им за независимостта на съда и съдиите е много добро само за три на сто от нашите сънародници, докато в останалите страни от ЕС този процент е 12. Сравнително добра независимост на съда отчитат 34 на сто от българите, което е повишение с 3% за последната година, но средният процент от гражданите в останалата част на  ЕС е 44 на сто.

Сравнително лоша е независимостта на правосъдието според 31 на сто от българите, което е с 4% по-малко последната година. За сравнение  22% от гражданите в останалите стррани в ЕС смятат, че независимостта на тяхното правосъдие е сравнително лоша.

Като много лоша се оценява независимостта на националните съдии и съдилища от 17 на сто от участниците в допитването у нас, което показва спад с 6% за година, но средния процент на хората на същото мнение в останалите страни на ЕС е 11.

Сред причините за тези наблюдения се посочват няколко възможности, една от които е намесата на правителството и политиците в работата на съда. Според 46 на сто от българите и 47 на сто от жителите на останалите страни в ЕС такава намеса има в голяма степен. В известна степен това е така според 26 на сто от хората у нас и 25 на сто от останалите в ЕС.

Влиянието на икономически интереси в работата на съда смятат, че има 72% от хората у нас и 69 на сто от останалите държави в ЕС. Според 40% у нас и 37 на сто в ЕС това важи в голяма степен, а според 32 на сто - в известна степен.

В същото допитване въпросите са били отправени и към представители на бизнеса. Според две от сто дружества у нас независимостта на съда е голяма 11 на сто в ЕС, а според 43 на сто в нашата страна и в останалата част от ЕС е добра.

Като недобра съдебната независимост се определя от 38 на сто от българските дружества и 31 на сто от фирмите в ЕС. Според 69% от българските дружества и 78% от фирмите в ЕС това се дължи на намесата на политиците и правителството в работата на съдебната власт. Според 86 на сто от дружествата у нас и 73 на сто от останалите фирми в ЕС причината е в икономическото влияние над съда.