В неделя епархиите на Българската православна църква избират новите епархийски избиратели, съобщават от Светия синод на БПЦ, цитирани от БТА.

Гласуването е насрочено за 21 април заради изтичането на мандата на сегашните епархийски избиратели в църквата.

След като всяка епархия на БПЦ отслужи литургия днес, митрополитите или определено от тях с писмена заповед духовно лице, в присъствието на най-малко 2/3 от представителите на енориите, ще открие избирателното събрание. То дава списък на избираемите лица, който трябва да съдържа имената на не повече от 7 клирици и 7 миряни.

С таен вот от този съставен списък се избират трима клирици и трима миряни за епархийски избиратели.

За избрани се обявяват получилите повече от половината от гласовете на присъстващите делегати. За направения избор се съставя протокол, подписан от председателя и от присъстващите делегати, който се изпраща на епархийския митрополит.

Когато Епархийският съвет установи, че изборите са редовни, митрополитът утвърждава избраните епархийски избиратели, снабдява ги с писмено удостоверение и съобщава имената им на Светия синод.