Днес държавата влиза в трите енергодружества. Ще бъде проверявано дали ЕРП-тата доставят качествен ток, както и дали фактурираните количества ток отговарят на потреблението.

Според данните в последните дни трите дружества изкупуват 30% от електроенергията в сегмента „ден напред”.  А в определени дни цената скачаше с до 300%, което принуди част от тежката индустрия временно да ограничи производството.