Нито една топлоелектрическа централа, работеща на въглища, не е фаворизирана в полза на друга. Това каза министърът на енергетиката Румен Радев на пресконференция в Министерския съвет по актуални теми в управленската програма на правителството.

Той припомни основната философия на идеята за справедлив преход - през начина на финансиране да се търси смислената трансформация.

"В рамките на преход всички стартират от една и съща позиция - с някаква заетост като човешки ресурси, с някаква свързаност като потенциал, и желанието да направят нещо", заяви Радев.

Според него основният и най-голям проблем е липсата на ясна представа как да се стигне до целите 2050-2060 г., които да са еднозначно приемливи за всички, както и как да се постигне преходът.