Министърът на енергетиката Андрей Живков е поискал Българският енергиен холдинг да отстрани ръководството на „Булгартрансгаз“ ЕАД, съобщиха от ведомството.

Причина е проверката на КЕВР, от която става ясно, че при реализацията на „Балкански поток“ са били сключвани договори без предварително одобрение от страна на регулатора.

„Сключените договори за заем от страна на „Булгартрансгаз“ ЕАД са увеличили задлъжнялостта на газовия оператор от 4 млн. лв. в началото на 2019 г. на над 2.6 млрд. лв. днес. Тези договори е трябвало да бъдат одобрени от КЕВР, но „Булгартрансгаз“ ЕАД изобщо не е уведомило комисията за тях“, пишат от МИ, като припомнят изводите на КЕВР, че има налице нарушение на Наредбата за лицензиране на дейностите в енергетиката.

В прессъобщението на министерството се подчертава, че „днешната проверка на КЕВР потвърждава, че проектът „Балкански поток“ оказва негативно влияние върху цялостното финансово състояние на „Булгартрансгаз“ ЕАД и води до свръхзадлъжнялост на дружеството“.