Високите цени на енергията поставят все повече хора в Европейския съюз в риск от енергийна бедност. 

Това показва проучване на Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд.

България е сред най-засегнатите държави - 27 процента от анкетираните у нас казват, че се затрудняват с редовното плащане на битовите си сметки. 

Сходни са данните и от Румъния, Италия и Хърватия.

Най-зле се справят с плащането на сметките в Гърция - над половината участници споделят, че имат проблем.

По-малко трудности изпитват в Централна и Западна Европа. 

Тревожни резултати показа сходно проучване и във Великобритания. 

Изследването е проведено сред 2000 домакинства посочва, че близо една четвърт от тях имат просрочени сметки за ток в размер на еквивалента на 450 лева. 

Очакванията са енергийният регулатор да повиши цената на тока през октомври във Великобритания с до 81%, след като през април го направи с 54%. Ако средната месечна сметка за ток на домакинство е била 164 паунда на месец, от началото на следващата година сметката за месец може да нарасне до близо 355 паунда или малко над 800 лева. 

Това даде основание да се заговори за “национална криза" и за призиви правителството да се намеси по-сериозно с помощи, като удвои предоставяните в момента отстъпки от сметките на всички домакинства за година. В момента те са 400 паунда на година.