Емил Кошлуков е новият генерален директор на БНТ. Той беше избран от Съвета за електронни медии, след като стигна до финалния кръг на конкурса заедно с още петима кандидати – Сашо Йовков, Никола Тодоров, Явор Симов, Сашо Диков и Стоил Рошкев.

Кандидатурата му подкрепиха председателят на СЕМ София Владимирова и членовете Бетина Жотева и Розита Еленова.

Новият генерален директор на БНТ ще встъпи в длъжност след подписване на договор за управление.

Досега Емил Кошлуков заемаше длъжността и.д. генерален директор на БНТ, тъй като мандата на Константин Каменаров като директор беше предсрочно прекратен, след като получи съдебна присъда.