Единственият останал държавен конезавод в България „Кабиюк” се намира край Шумен. Там се отглеждат най-елитните породи коне, които се състезават по хиподруми и манежи не само в България, а и в цяла Европа. 

Държавният конезавод „Кабиюк” край Шумен е единственият останал действащ в България. Той е основан през далечната 1864 г. от Русенския валия Митхат Паша. След Освобождението там са отглеждани коне за българската армия.

Днес в конезавода се отглежда елитни състезателни коне. Сред най-ценните са арабските кобили и жребци.

Борислав Стефанов е дългогодишен зооинженер в конезавода и казва, че в „Кабиюк” са най-горди с чистокръвните арабски коне.

„Чистокръвната арабска порода е най-старата културна ездова порода на планетата, като в световното коневъдство няма порода, в която пряко или косвено да не участва арабският кон като създател или подобрител. В световното коневъдство учените я определят образно като „Мис Свят” заради красотата, благородството и издръжливостта”, поясни той.

В шуменския конезавод се отглеждат над 500 коня, като освен арабски, има и елитни английски жребци, както и състезателни коне от традиционни български породи.

„Нашата главна задача е да запазим застрашените от изчезване и да отглеждаме породите със стратегическо значение, затова поддържаме стадо от чистокръвни арабски коне, арабска шагия, чистокръвна английска, източнобългарска порода, тъй като Кабиюк е основното ядро където е създадена тази порода”, посочи директорът на Пламен Петков.  

Историята на човешката цивилизация е неразривно свързана с коня и затова в държавния конезавод „Кабиюк” продължават да полагат грижи за най-елитното животно, без да казват колко скъпо и трудно е това, а с любов и грижа към жребците и кобилите.