Неформална среща на министрите на ЕС по околна среда в столицата се проведе в НДК.

На нея се обсъждат три ключови теми - качеството на атмосферния въздух, по-доброто регулиране и изменението на климата.

В първия ден на срещата дебатите са съсредоточени върху защитата на човешкото здраве и околната среда, както и възможните решения, които биха подобрили качеството на атмосферния въздух. Именно замърсяването на въздуха е сред най-сериозните екологични и социални проблем за ЕС.

Министър Нено Димов отбеляза, че за първи път откакто България е член на Европейския съюз това е тема, която се повдига на толкова високо ниво.

Екоминистрите подписаха споразумение по програма "Опазване на околната среда” по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП) за периода 2014 - 2021 г.

Според министър Димов е настъпил моментът за преосмисляне на начините, на подходите за решаване на проблемите, за преминаване от визия и амбиции към реални действия и конкретни резултати. Ефективните резултати за намаляване на въздействието на замърсяването на въздуха искат дълбоки промени както в политиките, така и в начина на живот и на мислене, допълни той. Различни са причините, водещи до проблемните нива на замърсяване на въздуха, съществуват и различни решения на този сериозен проблем, според него. Моето желание е да обсъдим на високо ниво този актуален проблем и заедно да помогнем за неговото решаване, каза още той.

Втората обсъждана тема на днешното заседание засяга намаляването на административните тежести, свързани с екологичното законодателство в ЕС.

По материали на БТА