8 язовира в страната преливат след обилните дъждове през последните дни. За това предупреди министърът на околната среда и водите Емил Димитров.

Сред язовирите, които са достигнали максимума на своя капацитет, са "Панчарево", "Пчелина", "Камчия".

Язовир "Студена", който беше един от проблемните и буквално пресушен през миналата година, вече също е пълен.

Подобно е и положението с язовир „Камчия“ – преди 6 месеца той беше почти пресъхнал. Сега хората в близките села са спокойни, че няма да имат режим на водата.

Според екоминистерството близо 84% от капацитета на питейната вода в страната са възстановени през зимата.

Следи се язовирите да има свободен обем, за да поемат снеготопенето. Вече е направена и обичайната ежегодна проверка на съоръженията, които са готови да поемат повишения воден отток.