Европейската комисия заведе дело срещу България в Съда на ЕС заради факта, че страната ни не е изпълнила изискването за създаване на единно звено за контакт, осигуряващо задължителния обмен на информация, както изисква законодателството на ЕС относно сигурността на документите.

Създаването на такова звено за контакт е задължително, посочва ЕК.

То служи за обмен на информация, позволяваща достъп до изображенията на пръстовите отпечатъци, които се съхраняват в електронните паспорти и разрешения за пребиваване на чужденци от държави извън ЕС.

С обмена на сертификати чрез единните звена за контакт се предотвратява евентуален неразрешен прочит на биометричните характеристики, които се съхраняват в цифров формат в документите, а компетентните власти на държавите от ЕС получават сигурен достъп до информацията в чиповете на биометрични паспорти, документи за пътуване и разрешения за пребиваване, издадени от други държави в Общността.

България не е въвела този важен аспект от законодателството на ЕС за сигурността на документите, с което лишава другите държави от Общността от възможността за сигурен достъп и проверка на пръстовите отпечатъци, съхранявани в чиповете на българските паспорти, пояснява ЕК.