Европейската комисия (ЕК) спря наказателна процедура срещу България за околната среда. Процедурата се отнася за нетранспониране в срок на директива на Европейския парламент и на Съвета за контрола на опасностите от големи аварии с опасни вещества.

Решението е от 29 септември 2016 г., съобщава пресцентърът на Министерството на околната среда и водите.

Наказателната процедура започна през юли 2015 г. В началото на 2016 г. България изпрати допълнителна информация по нарушението, с която посочи, че въпросната директива е напълно приложена с изменения в закона за опазване на околната среда. Приета беше и Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях, с което приключи изпълнението на ангажиментите на България, се припомня в съобщението.