Минимален е шансът страната ни да получи в рамките на тази година авансовото плащане от средствата по Плана за възстановяване и устойчивост. Това стана ясно от думите на ръководителя на представителството на Еврокомисията у нас Цветан Кюланов.

Първата стъпка - одобрение от Еврокомисията отнема между 50 и 160 дни, според времето, за което досега са одобряване плановете на останалите държави в Съюза. Като има планове, за които 160-е дни са минали и все още не са получили „Да" или „Не". След това оценката на Европейския съвет отнема още между 20 и 40 дни.

 

По думите му плащането по проектите на плана се прави, когато той вече е одобрен. Очакванията са това стане до 31 декември 2021 г. Планът беше предаден от правителство в ЕК на 15 октомври.

„В повечето случаи ЕК се вмества в двата месеца за разглеждане на националните планове, но има и изключения като например Румъния", каза Кюланов и допълни, че качеството на проектите има предимство пред скоростта на одобрение.

Общият ресурс, който страната трябва да получи в следващите години е 12,9 млрд. лв. Те ще активират допълнително 8,1 млрд. лв. Част от средствата, които чакаме от Брюксел бяха заложени като приходи и в актуализацията на Бюджет 2021.

Българските власти уточниха, че ЕК оценява проектите с 11 компонента по тристепенна скала „А“, „B“ и „C". План не може да бъде одобрен ако има оценка „С“. Има компоненти, в които оценката задължително да е „А“, но и в останалите, оценката трябва да е предимно „А“.

След одобрението на Плана правителството два пъти годишно иска плащане от ЕК. Комисията и нейните органи, проверяват изпълнението на проектите и реформите и след това се изплащат парите. Има възможност да се направи частично плащане, ако са изпълнени само части от проектите.

Българският план съдържа 59 инвестиционни проекта и 46 реформи до края на 2026 г. Документът се състои от хиляди страници и стотици файлове.

Планът на България трябва да покрие изисквания на Брюксел както за екологичност, така и за върховенство на закона и съдебна реформа. Едва когато по всички различни параметри страната ни получи положителна оценка, ще започне и отпускане на пари от Брюксел.

Тъй като заложенитне мерки в плана ще действат до 2027 г., то не е изключено следващо правителство да поиска да промени някои от заложените параметри. Тогава обаче ще трябва да бъде одобряван отново целият план.